Opningstider badeanlegget

Faste opningstider (utanom feriar):

Publikumsbading:
Onsdag - torsdag - fredag kl. 16-20
Lørdag - søndag kl. 12-17.

NB! alltid ein symjebane open onsdag - fredag.

Vaksen symjetime onsdag - torsdag - fredag* kl. 20-21:30.

*skumringstime fredag med frukt og isvatn, musikk og dempa belysning med avslappa stemning.

Billettsalet er ope fram til 45 min før anlegget stenger. 
Alle badande må opp av bassenga 15 min før anlegget stenger.

 

_
_
_