Opningstider badeanlegget

Sommaropningstider frå 24.06 - 13.08:

Onsdag - Søndag kl. 12.00 - 17.00

Born under 10 år og born som ikkje kan symje må ha med seg ein vaksen over 18 år i bassenget!

Billettsalet er ope fram til 45 min før anlegget stenger. 
Alle badande må opp av bassenga 15 min før anlegget stenger.

 

Faste opningstider (utanom skulen sine feriar) :

Familiebading:
Onsdag - torsdag - fredag kl. 16-20
Lørdag - søndag kl. 12-17.

NB! alltid ein symjebane open onsdag - fredag.

Vaksen symjetime onsdag - torsdag - fredag* kl. 20-21:30.

*skumringstime fredag med frukt og isvatn, musikk og dempa belysning med avslappa stemning.

Billettsalet er ope fram til 45 min før anlegget stenger. 
Alle badande må opp av bassenga 15 min før anlegget stenger.

 

_
_
_