Smittevern Tysværtunet Kulturhus

Smittevern pr 14.01.22

  • 1 meter:  Hold 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller kohort. 
  • Bruk munnbind. Dvs så lenger en holder 1 meter avstand, kan en ta av munnbind når en sitter på  på kino, arrangement eller møter. 

Tysværtunet Badeanlegg 

  • Badeanlegget åpner 15.01. Kjøp billetter før ankomst her

Kino

  • Seteplassering i sal: Ved billettkjøp til kino sperres automatisk 1 ledige sete mellom kvart billlettkjøp  

Kinobursdager for barn 

Kinobursdag for barn kan gjenomføres etter gjeldene smittevern regler. Tysværtunet Kafe og catering følger NHO smittevern regler for servering. 

Bestillingskjema kinobursdag

Tysvær Bibliotek 

Opningstider og informasjon  her

Møter og Arrangementer  - Tysværtunet Kulturhus

Hold avstand i møtelokaler, gangtraséar og fellesareal.  Unngå for stor personbelastning i vestibylen.  

Bruk gjerne fellesareal utendørs i pauser. 

Kapasitet i møtelokalene  blir bestemt av størrelse på lokalet. Maks kapasitet er inntil 30 personer uten faste tilviste sitteplasser og 200 personer ved bruk av faste tilviste plasser. Ved bestilling av møterom må leigetakar 
oppgi antall deltakare.  

Leigetakar er pliktet å føre navneliste på møtedeltakere til bruk for eventuell smittesporing. 

Tysværtunet Kafe og catering 

Antall personer i private selskap er begrensa til 30personer.  Minnestund inntil 50 personer. 

Generelt 

Vær vennleg og ikke besøk Tysværtunet om du : 

  • Er i karantene.
  • Er i isolasjon.
  • Har forkjølelsesymptomer eller mistanke om, eller har fått bekrefta Covid-19.

God hygiene 

  • Vask hendene ofte med såpe og vatn.
  • Bruk antibac-stasjonane i vestibylen, både på veg inn og ut av møterom. 

Smittesporing

Billettsystemet ivaretar registrering av kontaktopplysninger til bruk for evt smittesporing.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Tysvær kommune covid-19 informasjon, her  

 

 

 

 

Publisert
14. januar 2022
Skrevet av
Helga Haugsnes Borgen