3

Billettinfo

Du kan kjøpe på nett: www.tysvertunet.kulturhus.no eller enkelt og greitt laste ned appen frå e-billett.

Kino Kjøp billetter på vår nettside, ingen reservasjon. Bruker du appen fra e-billett har du billetten på telefonen din. Du kan også kjøpe billettar på biblioteket (mån-fre 10-19, laur 10-14) , eller i billettluke frå ca 20 min før kvar framsyning.

Arrangement Hos oss kan du kjøpe billettar på internett 24 timar i døgnet, eller reservere på telefon 52757500 (med hentefrist på 7 dagar). Du kan også kjøpe billettar i biblioteket si opningstid. Det selges også billetter i billettluke frå ca 30 min før framsyning.

Ved kjøp på internett velger du sjølve seteplassering, du kan skrive ut billett heime eller hente ut billett i billettluka/biblioteket. E - billett som du skriver ut heime, vil bli skanna for kontroll av billettør i døra. Du kan og få tilsendt billett på e-mail. På denne måten slepp du alle køer !

Rabatter
Skal du ha rabatt på framsyningar kan ikkje alle rabatterte billettar kjøpast på nett. På nokre framsyningar har vi fleire billettkategoriar. Rabatterte billetter må kjøpast i det manuelle billettsalget (telefonreservasjon/oppmøte) i kulturhuset si opningstid. Typiske rabatter er honnør, gruppe (som regel over 10 stk). 

Reservering av plasser
Det kan ikkje reserverast seteplasser på internett, kun salg. Plassbillettar kan reserverast i det manuelle billettutsalet (oppmøte eller telefon). Billettar kan normalt reserverast for 7 dager. Billettar må hentas seinest 1/2 time før framsyning. Reservering gjeld ikkje på kino.

Kjøpte billettar refunderes normalt ikkje. 

Hjelpemidler
Det er lett tilgang for rullestol til alle våre lokaler, husk å bestille handicapplasser når du vil ha rullestol med inn i Storsalen og Litlesalen. Det er skyvedører ved hovedinngongane, heis ned til Litlesalen, dansesalen og badeanlegget/idrettsanlegget. Vi har montert teleslynger i alle billettlukene (kino, kultur og badeanlegg), i kafeen, Litlesalen, Storsalen og Nygaardsalen.
Ledsagerbevis gjeld på alle framsyningar på Tysværtunet, også i badeanlegget.

 

Telefonbestilling: 52757500

 

Kjøp gåvekort på nett og skriv ut heime.

Ledsagerbevis gjeld på alle framsyninger; kino, kultur og badeanlegg på Tysværtunet kulturhus.

_
_
_