Klatrevegg

Klatrevegg er demontert, for å få plass til utvidelse dusj/garderober i badeanlegg. Dette arbeidet starter 16.03.20.
Badeanlegg har ope til 15.03.20, deretter blir badeanlegg stengt pga rehabilitering fram til medio juli 2020).

_
_
_