Solarium

NB: medio juni 2019 stenger vi solarium, da disse arealene (ca vår 2020) skal bli del i utvidet og rehabilitert garderobe/dusj til badeanlegg.
Tysværtunet Kulturhus har 3 solariumer tilgjengelig for publikum.

Husets solarium finn du nede ved badeanlegget.

For å få tilgang til desse, må du nå lasta ned appen "SOL".

Der lagar du deg konto og brukar appen når du kjem for å sole deg.
Meir info om appen samt hjelp til korleis den skal lastast ned og brukast finn du nede ved solrommene.
Det er som kjend 18 års grense på bruk av solarium i Noreg, derfor er denne appen tatt i bruk.

For opningstider

_
_
_