1

bLEST Kristin Flood - Fjørsilkebris

Kor ofte er det heilt stille rundt deg?

Kva gjer støy med oss?

-og kva gjer stillhet med oss?

 

Møt forfattar Kristin Flood og bli inspirert til å finne di eiga “stille stund”, som kan gjere deg meir kreativ,
klarttenkande og betre i stand til å møte alle krav i kvardagen.

Kristin held stillhetsretreat i Italia, og har gitt ut fleire bøker.

Arrangør bLEST Litteraturfest i Tysvær.

 

_
_
_