bLEST: Temakveld om Peter Hognestad

Foredrag ved Per Halse

Per Halse vil presentere boka si om Peter Hognestad. Hognestad var født i Time på Jæren i 1966. Han var den fyrste presten om hadde gudstenester på nynorsk i Kristiania. I 1916 blei han biskop i Bjørgvin.

Tittelen på Halse sitt føredrag er «Bekkebrus og solsmil – fornorsking av kyrkespråket- med særleg vekt på Peter Honestad si innsats. 

 

Tysvær Blandakor vil syngja songar og salmar omsett av Hognestad

Bokkafé

 

Samarbeid med Tysvær Historielag/Tysvær Mållag og Menighetsrådet

 

Følg gjerne bLEST Litteraturfestival på facebook.

_
_
_