Demensdager 2018

Fokus på kognitiv svikt og livet, setter fokus på hvordan vi kan møte og kommunisere med personer som har kognitiv svikt. Trygge medmennesker kan gjøre en stor forskjell i hverdagen til personer med demens og annen type kognitiv svikt. Målgruppe for temadagene er alle som er interessert i mennesker med kognitiv svikt, pårørende, venner,
naboer, frivillige, ansatte i serviceyrker, politikere og ansatte i aktivitet og omsorg. Det blir informasjonstorg i Vestibylen, bl.a. fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Haugaland demensforening og Frivilligsentralen. Informasjon om ulike tilbud i Tysvær kommune, f.eks. om Hukommelsesteamet og dagtilbud for eldre. Biblioteket har bøker og filmer om demenssykdommer til utlån.

Arrangementet er gratis – alle er velkomne!

Torsdag 20. september, Litlesalen kino 

09:00 - 10:00 9 «En viktig strategi for å overleve som pårørende er å Pårørende: hvem er de se etter de gode øyeblikkene». og hvordan har de det? Foredrag ved Unn Birkeland fra Pårørendesenteret i Stavanger

12:30 - 14:00 Tysvær som demensvennlig kommune Kurs i kommunikasjon for ansatte i serviceyrker og andre interesserte v/Siren Flåten og Synnøve Ølstørn

14:00 - 14:30 Om aktivitetsvenn Har du lyst til å vite mer om hvordan du kan være en støtte for andre? Ønsker du å vite mer om kurs og veiledning for å bli aktivitetsvenn? 

 

Fredag 21. september - Den Internasjonale Alzheimerdagen, Litlesalen kino 

10:00 Velkommen v/Gjermund Lygre sokneprest 

10:15 Hva skjer når minnene forsvinner?» Introduksjon til filmen «Husker du meg?» v/ regissør Ragnhild Nøst Bergem 

11:00 Ragnhild Nøst Bergem Om arbeidet med dokumentaren og mer om de tre medvirkende.

12:00 - 12:45 Pause og mingling. Betjente informasjonstorg.

12:45 - 14:00 «Å leve med alvorlig sykdom». Foredrag ved Martha Fjeldheim. Samtale etter foredraget med Martha og Terje Fjeldheim. Samtalen ledes av Nils Olav Eintveit.

14:05 - 15:00 «Et demensvennlig samfunn - hvordan blir vi det?» v/Astrid Håland, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene og leder for nasjonalforeningen, Haugaland demensforening.

15:00 - 15:15 Utdeling av Demensprisen 2018 v/ Kari Thu fylkesleder i  Nasjonalforeningen for folkehelsen i Rogaland.  

 

Arr Tysvær kommune avd Helse og omsorg  

 

_
_
_