1

Grensen - Erika Fatland

Erika Fatland har vore på ei lang og eventyrleg reise langs Russland si enorme grense - frå Nord-Korea lengst aust, langs Kaukasus, over det kaspiske hav og Svartehavet, gjennom aust-Europa, og heilt til vår eiga grense mot Russland. Reisa har gått gjennom mange og svært ulike land som alle på ulikt vis er påverka av sin mektige nabo.

_
_
_