Heilt innpå Ingvar Frøyland med MUNOR

Ingvar Frøyland var kultursjef i Tysvær kommune fram til han gikk av med pensjon 1. april i år. Han er fra Skjoldastraumen, lektorutdannet ved Universitetet i Bergen. Etter forskjellige andre jobboppdrag kom han hjem igjen til Tysvær som leder av kulturkontoret på slutten av 1982. Der har han jobbet med utvikling av kultursektoren hele denne lange perioden, bl.a. med utbygging av Tysværtunet. Ingvar har en stor del av æren for den aktive kultursektoren i Tysvær kommune. Etter hans eget ønske er også Nils Økland med som gjesteartist på denne forestillingen sammen med Sigmund Hansen som konferansier. Munorensemblet stiller som alltid.

Arr. Munor og Mitstommarfest i Tysvær 

_
_
_