1

Kjell Magne Bondevik: Fredsarbeid i verda i dag.

Tidlegare statsminister, nå leiar for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik kjem til Tysvær bibliotek for å snakke om fredsarbeid i verda i dag.

Han kjem inn på mellom anna desse spørsmåla:

  • Endring av konfliktbildet i verda dei siste ti-åra
  • Positive utviklingstrekk og FN sine utviklingmål
  • Demokratiet si stilling
  • Tendens til fleire autoritære regimer dei siste åra
  • Norge som fredsnasjon
  • Oslosenteret sitt arbeid for fred, demokrati og menneskerettar.4

 

Følg Tysvær bibliotek på Facebook.

_
_
_