1

Konsert Tore Ljøkjel - Nedstrand Kyrkje

Årets pinsekonsert i Nedstrand blir med ein av noregs beste saxofonistar, Tore Ljøkjel. Lene Ljøkjel deltek med vokal og tekst.

På repertoaret står gjenkjenbare melodiar, alt frå salmer og og folketonar til eigen- og nykomponert musikk, jazz og gospel.
Ljøkjel spelar med sjel og stor innleving. Hans ærlege tonar har berørt mange.

"Målet med musikken min er ikke å få applaus eller å underholde. Alle har sin historie, og jeg ønsker at tonene skal gi håp, trøst og ikke minst den dype gleden" seier saksofonisten.
Sidan konserten i år er på sjølve jubileumsdagen for150årsfeiringa av kyrkja, får du billetten til kun 150 kr!

Det er også spennande å tenke på at fleire av folketonane og salmane i denne konserten også vart brukte for 150 år sidan. Velkommen til ein konsert du ikkje går uberørt frå.

_
_
_