"Kva er viktig for deg dagen - 2019 "

Tysvær kommune ønskjer vel møtt til ein inspirerende dag med fokus på helse og livsmestring! Korleis legge til rette for at vi alle skal få være aktive i eigne liv og at fokuset er på våre ressursar?
Temadagen er for alle interesserte– innbyggerar, pårørande, ansatte og folkevalgte

Kl. 10.00 Ordfører Sigmund Lier åpner dagen. 

Hverdagsrehabilitering i Tysvær v/Signe Endresen og Tove Rullestad
Dialog fra scenen; erfaringer som innbygger og pårørende

 

Kl. 1130 Kaka og kaffe

 

Kl. 1200 "Hvem er du? Hvem blir du?" Selvledelse, hverdagsmestring     

 og velvære v/ Professor Eva Langeland (Høgskulen på Vestlandet).

Langeland er blant Norges fremste ekspertar på temaet helse og livskvalitet– dette vart spennande!

                                               

'   

 

Kl. 1400-1530 Medvirkningstorg i foajeen ifm. plan for morgendagens helse– og omsorgstjenester 2020-2040

 

Arr. Tysvær kommune  

 

Gratis inngang  

 

 

_
_
_