Livets siste dager - Etikk konferanse

Velkommen til Etikk-konferansen i Tysvær, som er eit samarbeid mellom Tysvær kommune,
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for kommunene i Helse Fonna-området,
og Fylkesmannen i Rogaland.

MÅLGRUPPE
Tilsatte og leiarar i helse- og omsorgstenesta, politikare, frivillige, pasientar, pårørande og
brukerorganisasjoner, og andre som har interesse for temaet

--------

Program 

Kulturelt innslag

Velkommen ved Annbjørg Lunde, omsorgssjef Tysvær kommune

Lover, retningslinjer og regler
ved Janne Dahle Mehus, fylkeslege

Pause 


Forhåndssamtaler. Hvorfor skal vi ha slike samtaler ? 
Hvem er de for og hvordan gjør vi det? ved Lillian Lillemoen, forsker ved Senter for medisinsk etikk

11.30 Lunsj

Hvordan gjøre de vanskelige samtalene enkle ved Elisabeth Holmboe Eggen, spesialist i barnemedisin,
lege i spesialisering ved anestesiavdelingen AHUS

Pause  

Oppsummering av dagen ved Gro Steensnæs Håvåg, tidl. sykehusprest

--------

PÅMELDING 

Eksterne deltakere melder på her

Tilsette i Haugesund kommune har frist innen 21.02.2018,  via kurskalender på intranett for tilsette i Haugesund kommune.

 

KONTAKT

Lurer du på noe eller ved problemer ta kontakt med Unni Birkeland, telefon 52 74 32 42 eller
på e-post unni.birkeland@haugesund.kommune.no. Merk meldinga med «Etikk-konferanse
28.02.2018».

_
_
_