Kammerset (møterom)

Kapasitet: 12
utstyr til møter
Lokalisert rett ved siden av bibliotek

_
_
_