7

Storsal (kombisal)

kapasitet:
380 på konsert/teater
390 på kurs/konferanse/kino.
Sal kan fysisk deles, nedre del kapasitet 220
scenerigg med EL trekk
sceneinngang med rampe og overbygg
AV utstyr for kurs/konferanse, lys/ lyd for konsert/teater.
Steinway flygel

_
_
_